Partikularrendako zerbitzuak

PFEZren eta ondasunen gaineko aitorpenak, egungoak zein atzeratuak Lokalak eta etxebizitzak alokatzeko kontratuak Etxe langileen altak Ibilgailuen transferentziak Trafiko bulegoan
Oinordetza onartzea Higiezinen salerosketetan zergak kitatzea Hipotekak deuseztatzea Auzokideen komunitateak